Turvatekniikan suunnittelu

Turvatekniikka on yksi merkittävä osa riskien kokonaishallintaa nykypäivänä.

Turvatekniikan suunnittelu on yksi tärkeä osa laitteita hankittaessa, ja niitä asennettaessa. Asennettavaan kohteeseen tulee valita oikeanlaiset laitteet, että niistä saatava tieto on sellaista, mitä pystytään tarvittaessa hyödyntämään esimerkiksi vastuukysymyksiä selvitettäessä. Varsinkin omaisuusrikokset ovat asianomistajarikoksia, jolloin rikoksen kohteeksi joutuneella on näyttövelvoite. Teknisten turvallisuusratkaisujen avulla voidaan todentaa tapahtuneet teot sekä niiden aiheuttajat. Tämä edellyttää sitä, että laitteisto on oikein mitoitettu asennettuun kohteeseen.

Rikosten ja erilaisten vahinkojen ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen. Rikos ja vahingot johtavat aina yrityksen tai yksityisten henkilöiden kannalta negatiivisiin seurauksiin.

Suunnittelemme sinulle asennettavan järjestelmän, ja suoritamme halutessasi kilpailutuksen turvatekniikan osalta.

Kameravalvontajärjestelmän suunnittelu

Kameravalvontajärjestelmien suunnittelu on tärkein asia järjestelmää hankittaessa. Huolellisella suunnittelulla pystytään varmistamaan järjestelmän häiriötön toiminta, ja se, että halutut asiat saadaan todennettua myös jälkikäteen. Oikeiden laitteiden valinta ja niiden sijoittelu ovat tärkein asia, mikäli halutaan luotettava ja laadukas kameravalvontajärjestelmä.

Ohjeita turvatekniikan suunnitteluun

Turvatekniikan asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista edellyttää asennuksen suorittavalta yritykseltä turvallisuusalan elinkeinoluvan ja työn suorittavalta asentajalta turvasuojaajaksi hyväksynnän.

Rikosten ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen. Rikosriskiä pystytään oleellisesti pienentämään oikeanlaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Hälytysjärjestelmä antaa parhaan suojan silloin, kun se on mitoitettu, ja valittu oikein. Finanssiala on antanut murtohälytysjärjestelmän suunnittelusta, valinnasta ja asentamisesta ohjeen. Noudatamme Finanssiala ry:n ohjeita

Asuntojen ja asuinalueiden omaisuusrikostorjunnasta löytyy Finanssiala ry:n ohje kotien murtosuojauksesta. Ohjeesta löytyy meille jokaiselle oleelliset tiedot vahinkojen välttämiseksi.

Noudatamme kameravalvontalaitteistojen suunnittelussa ja asennuksessa Finassiala ry:n Kameravalvonnan suunnitteluohjetta.

Rakenteellinen murtosuojausohje 1

Rakenteellinen murtosuojausohje 2

24Control

0400-315 618

info@24control.fi