Hälytysjärjestelmä suojaa sinun omaisuutesi

Hälytysjärjestelmää valittaessa on hyvä suorittaa kohteen riskienarviointi. Valittu hälytysjärjestelmä tulee perustua riskienarviointiin ja sen tulee vastata hyväksyttyä murtosuojaustasoa. Kohteen riskienarviointi on riskianalyysin ja riskien merkityksen arvioinnin kokonaisprosessi. Hälytysjärjestelmällä suojataan sinun omaisuutesi, siihen on syytä kiinnittää huomiota.

Hälytysjärjestelmän valinta

Olemme valinneet hälytysjärjestelmien osalta Visonicin ja DCS:n valmistamat laitteet valikoimaamme. Hälytysjärjestelmä tulee mitoittaa kohteen osalta siten, että se täyttää myös vakuutusyhtiöiden asettamat ehdot. DSC ja Visonic on valmistanut hälytysjärjestelmät, jotka täyttävät vakuutusyhtiöiden ehdot. Hälytysjärjestelmään voidaan murtosuojauksen ohella kytkeä myös muita tärkeitä tunnistimia, kuten esimerkiksi paloilmaisimet ja kosteusilmaisimet. Järjestelmän käyttäminen on helppoa suoraan laitteelta, tai sitten matkapuhelimeen asennettavalta etähallintaohjelmistolta. Käytämme ainoastaan virallisen maahantuojan laitteita.

Hälytysjärjestelmä

Visonic Powermaster

PowerMaster-hälytinjärjestelmien tuoteperheeseen kuuluu kaikki tarvittava ja enemmänkin. Keskukset, näppäimistöt, kauko-ohjaimet, etälukutunnistimet, sireenit ja toistimet sekä monet muut tuotteet ovat ominaisuuksiltaan laadukasta PowerMaster-tuoteperhettä.

Murtohälytys

DSC 10

DSC julkisti uuden langattoman hälytysjärjestelmäkeskuksen, DSC-10, joka käyttää langatonta PowerG-tekniikkaa. PowerG-verkkotekniikassa yhdistyvät luotettavuus, erittäin pitkät langattomat kantomatkat sekä energiatehokkuus. DSC-10 hälytysjärjestelmään voidaan yhdistää kaikki DSC PowerNEO -ilmaisimet.

Hälytysjärjestelmä

DSC

DSC-hälytinjärjestelmät on suunniteltu täyttämään kaikki kodin ja toimiston turvallisuustarpeet. Järjestelmiä on monenkokoisia ja niihin on saatavilla paljon erilaisia ilmaisimia. Hälytysjärjestelmä voidaan toteuttaa langattomasti, kaapeloiden tai yhdistämällä molempia tekniikoita.

Murtosuojauksen ohjeet ja vaatimukset

Hälytysjärjestelmä antaa parhaan suojan silloin, kun se on mitoitettu, ja valittu oikein. Finanssiala on antanut murtohälytysjärjestelmän suunnittelusta, valinnasta ja asentamisesta ohjeen. Noudatamme Finanssiala ry:n ohjeita.

Riskienhallinta

Rikosten ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvittäminen. Rikosriskiä pystytään oleellisesti pienentämään oikeanlaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Dahua kameravalvonta
Hälytysjärjestelmä
DSC hälytysjärjestelmä
Teltonika 4G reititin
CAT6 Kaapeli